Citáty, Motta, Přísloví, Výroky, Myšlenky

v

Levý sloupek - navigace

Citáty » o Bohu, Náboženství

Nalezeno 25 záznamů. Zobrazuji 1-20.

(Terezie z Avily)
Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí. Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic Ti nechybí, jeho láska stačí.

(Ferrero Bruno )
Pane, učiň mě lampou. Já sám sice shořím, ale daruji světlo ostatním.

(May Karel)
Spasitel říká: "Pojdte ke mne kdož se namáháte a jste unaveni, a já vám dám odpočinek." Poslouchal jsem Spasitele a nalezl jsem klid v srdci.

(Bierce Ambrose Gwinett)
Modlitba je prosba, aby byly přírodní zákony anulovány ve prospěch jediného žadatele, jenž sám přiznává, že toho není hoden.

(Terezie z Lisieux)
Modlitba nespočívá v tom, abychom mnoho mluvili, ale abychom mnoho milovali.

(Terezie z Lisieux)
Nalezla jsem své místo v církvi a toto místo jsi mi dal Ty, můj Bože. V srdci církve, své matky, budu láskou, a tak budu vším.

(Terezie z Lisieux)
Keby ľudi poznali význam Eucharistie, poriadková služba by musela riadiť zástup pri vchodoch do kostola.

(Masaryk Tomáš Garrigue )
Ježíš, ne Caesar.

(Wilde Oscar)
Soudím, že pánbůh tvoříc člověka přecenil svoje možnosti.

(Pascal Blaise)
Právě nepřítomnost Boha ve viditelném vesmíru nutí člověka, trápeného nesmyslností vlastní existence, aby jej hledal.

(Pascal Blaise)
To, že si člověk uvědomí bezesmyslnost pozemského života, jej nutí vsadit na to, že Bůh existuje, i přes nemožnost dokázat toto přesvědčení.

(Cimrman Jára)
Jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě Pánbůh potrestá...

(František z Assisi)
Naše skutky náleží nám, jejich následky však nebesům.

(Nietzsche Friedrich)
Bůh je mrtvý. Bůh zůstane mrtvý. A my ho zabili!

(Boros Ladislav)
Bůh se stává člověkem. V Kristu se mezi námi objevil člověk plný porozumění a dobroty. Někdo, kdo se ujímal slabých a hříšníků. V Kristu nám zazářilo čisté lidství.

(Terezie z Lisieux)
Mým povoláním je LÁSKA!

(Hemingway Ernest)
Zrcadlo nemůže odráže bohy, když se do něj koukají opice.

(Nietzsche Friedrich)
Poslední křesťan zemřel na kříži.

(Allen Woody )
Při jedné ze svých depresí: Pane Bože! Pane Bože!!!......Na čem právě děláš?

(Shaw George Bernard)
Kde není náboženství, stává se dobrým mravem pokrytectví. Kde není vědění, nevědění se samo prohlásí vědou.

Stránky: [1] 2