Citáty, Motta, Přísloví, Výroky, Myšlenky

v

Levý sloupek - navigace

Citáty » o Vzdělání, Studiu, Studentech,Vědcích, Objevech

Nalezeno 45 záznamů. Zobrazuji 1-20.

(Xenofón)
Peršané posílají chlapce do školy, aby se tam učil spravedlnosti - říkají, že to je cílem jejich vzdělávání, jako se u nás říká, že cílem je, aby se chlapci naučili číst a psát.

(Montaigne Michel de )
Vědu si nelze naložit jako ranec na záda, má-li být dosaženo zdaru, s tou se musíte zasnoubit.

(Konfucius)
Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.

(Seneca Lucius Annaeus)
Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme se pro školu, ale pro život.

(Twain Mark)
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.

(Franklin Benjamin)
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.

(Bach Richard)
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená demonstrovat, že to to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jste zároveň žáci, praktikanti a učitelé.

(Goethe Johann Wolfgang von)
Nestačí vědět, vědění se musí použít.

(Werich Jan)
Kdo ví, je vyhnán z ráje blbosti.

(Kryl Karel)
Děkuji za nezdar, ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost probudila, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla.

(Nietzsche Friedrich)
Kdo ví proč, dokáže jakékoli jak.

(Goethe Johann Wolfgang von)
Člověk vlastně ví, jen když ví málo. Čím víc ví, tím větší jsou pochybnosti.

(Komenský Jan Amos)
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.

(Einstein Albert)
Jak vzniká vynález? To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález.

(Goethe Johann Wolfgang von)
Vzdělání je schopnost porozumět druhým.

(Fulghum Robert)
Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.

(Hume David)
Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

(Vegelweide Walther von der )
Vědět a znát, to mnohý by chtěl, ale učit se nechce.

(Emerson Ralph Waldo )
Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.

(Fuller Thomas)
Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.

Stránky: [1] 2 3