Citáty, Motta, Přísloví, Výroky, Myšlenky

v

Levý sloupek - navigace

Citáty » ostatní ...

Nalezeno 67 záznamů. Zobrazuji 1-20.

(Bonaparte Napoleon )
(před Elbou): Živý darebák je víc než mrtvý císař.

(Luther Martin)
Nemůžeme zabránit ptákům, aby létali nad našimi hlavami. Můžeme jim však zabránit v tom, aby si udělali na naší hlavě hnízdo.

(Buddha)
Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír.
If you seek to understand the whole universe, you will understand nothing at all. If you seek to understand yourself, you will understand to whole universe.

(Saint - Exupéry Antoine de )
Hvězdy jsou krásné, protože je na nich květina, kterou není vidět…“
"Ano, jistě," řekl jsem a mlčky jsem pozoroval vlnu písku ve svitu měsíce.
"Poušť je krásná…," dodal.
A měl pravdu. Vždycky jsem miloval poušť. Usedneme na pískový přesyp… Nevidíme nic... Neslyšíme nic…
A přece něco září v tichu…
"Poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu…," řekl malý princ.
Byl jsem překvapen, že pojednou chápu to tajemné záření písku. Když jsem byl malým chlapcem, bydlil jsem ve starobylém domě a pověst vyprávěla, že je tam zakopán poklad. Nikdy jej ovšem nikdo nedovedl objevit a snad jej ani nehledal. Ale dodával kouzlo celému tomu domu. Můj dům skrýval ve svých hlubinách tajemství…
"Ano," řekl jsem malému princi, "ať je to dům, hvězdy nebo poušť, to, co je dělá krásnými, je neviditelné!"

(Einstein Albert)
Pouze dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. u té první si tím však nejsem tak jist

(Sandová George)
Když venku prší, dají se dělat jen dvě věci a já karty nehraji...

(Saint - Exupéry Antoine de )
“…U vás lidé pěstují pět tisíc růží v jedné zahradě a přece nenalézají to, co hledají,” řekl Malý Princ.
“Nenalézají,” odpověděl jsem.
“A přece by to mohli nalézt v jediné růži nebo v kapce vody.”
“Mohli,"odpověděl jsem.
A Malý princ řekl: “Ale oči jsou slepé. Musíme hledat srdcem.”

(Saint - Exupéry Antoine de )
{Svítí hvězdy na nebi proto, aby každý našel tu svou?

(Gabin Jean)
Příbuzní jsou jako horská krajina, nejlepší dojem dělají z dálky.

(Bonaparte Napoleon )
Naše největší sláva nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že po každém pádu znovu vstaneme.

(Pitigrilli Dino Serge)
Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně.

(Churchil Winston Leonard Spaner )
Golf je hloupá hra, jejímž cílem je dopravit velmi malý míček do ještě menší jamky nástroji k tomu nevhodnými.

(Bonaparte Napoleon )
Vůle, charakter, píle a smělost mě učinily tím, čím jsem.

(Aristotelés ze Stageiry)
I myšlení občas škodí zdraví.

(Lennon John Winston )
Protože je nebe modré, mám slzy v očích.

(Bonaparte Napoleon )
Jsem člověk, jehož lze zranit, ne však urazit.

(Shaw George Bernard)
Vidíte věci a říkáte, proč? Ale já sním o věcech a říkám, proč ne?

(Remarque Erich Maria)
Květy všechno zakryjí. Dokonce i hroby.

(Leonardo da Vinci)
Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu.

(Allen Woody )
Pokud můj film udělá ještě aspoň jednoho dalšího člověka nešťastným, pak jsem splnil svůj úkol.

Stránky: [1] 2 3 4