Citáty, Motta, Přísloví, Výroky, Myšlenky

v

Levý sloupek - navigace

Citáty autora

Nalezeno 20 záznamů. Zobrazuji 1-20.

(Konfucius)
Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já pochopím.

(Konfucius)
Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.

(Konfucius)
Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné.

(Konfucius)
Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli padneme.

(Konfucius)
Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.

(Konfucius)
Nesmíme se zlobit a trpět kvůli tomu, že nejsme známí, spíše musíme usilovat o to, abychom stáli za poznání.

(Konfucius)
Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.

(Konfucius)
Přemoci zlé návyky lze jen dnes, nikoliv zítra.

(Konfucius)
Ušlechtilý muž mnoho ví a správně jedná; má na zřeteli pevný cíl; uzná, že neví, co neví.

(Konfucius)
Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!

(Konfucius)
Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních.

(Konfucius)
Ti, kdo pracují hlavou, budou vládnout, ti kdo pracují rukama, budou sloužit.

(Konfucius)
Když se chceš pomstít, vykopej dva hroby...

(Konfucius)
Kdo z dálky se dívá, jasně vidí. Ke každé věci je nutné mít odstup.

(Konfucius)
Kořenem zla je nedostatek poznání.

(Konfucius)
Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.

(Konfucius)
Ten, kdo krade naše sny, ten nás zabíjí.

(Konfucius)
Za starých časů mužové studovali sami pro sebe, dnes muži studují, aby na jiné udělali dojem.

(Konfucius)
Kdo nezná váhu slov, ten nemůže znát lidi.

(Konfucius)
I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.

Stránky: [1]