Citáty, Motta, Přísloví, Výroky, Myšlenky

v

Levý sloupek - navigace

Citáty

Vítejte na české stránce obsahující Citáty známých osobností.

 Citáty o Štěstí, Neštěstí, Smůle (62)

 Citáty o Lásce, Milování (321)

 Citáty o Manželství, Svatbě, Nevěře, Žárlení (55)

 Citáty o Mužích (37)

 Citáty o Ženách (74)

 Citáty o Kráse (25)

 Citáty o Přátelství (90)

 Citáty o Práci, Odpočinku, Lenosti, Nudě (23)

 Citáty o Penězích, Bohatství, Chudobě (12)

 Citáty o Rozumu, Moudrosti, Hlouposti, Paměti (71)

 Citáty o Dobru, Zlu, Špatnostech (30)

 Citáty o Životě, Člověku, Lidech (172)

 Citáty o Zdraví, Nemoci, Bolesti (16)

 Citáty o Smrti, Strachu, Odvaze (65)

 Citáty o Času, Věku, Stáří, Mládí (33)

 Citáty o Humoru, Smíchu, Úsměvu (26)

 Citáty o Řeči, Slovech, Mlčení (56)

 Citáty o Knihách, Čtení, Psaní, Literatuře, Umění (22)

 Citáty o Rodičích, Dětech, Hrách (16)

 Citáty o Jídle, Hladu, Pití, Alkoholu (13)

 Citáty o Lidských vlastnostech, Odpuštění (70)

 Citáty o Chybách, Omylech (30)

 Citáty o Pravdě, Pomluvách, Lžích, Chvále, Lichocení (32)

 Citáty o Zlosti, Hněvu, Závisti, Nenávisti (21)

 Citáty o Politice, Politicích, Vládě, Vlastenectví (18)

 Citáty o Spravedlnosti, Zákonech, Soudu, Trestu (6)

 Citáty o Válce, Vojácích, Míru (28)

 Citáty o Překvapení, Náhodě, Víře (7)

 Citáty o Bohu, Náboženství (25)

 Citáty o Ztrátách a Nálezech (8)

 Citáty o Optimismu, Pesimismu (24)

 Citáty o Vzdělání, Studiu, Studentech,Vědcích, Objevech (45)

 Citáty o Přírodě, Ekologii (7)

 Citáty o Snech, Plánech, Přání (17)

 Citáty Rady, Zásady, Poučení (23)

 Citáty ostatní ... (67)