Citáty, Motta, Přísloví, Výroky, Myšlenky

v

Levý sloupek - navigace

Citáty autora

Nalezeno 16 záznamů. Zobrazuji 1-16.

(Maurois André)
Nechtějme, aby se ten, koho milujeme, podobal našemu ideálu, ale naopak - ideál přizpůsobme tomu, koho milujeme.

(Maurois André)
Přátelství žije z jistoty, mlčenlivosti a jemnosti, láska ze síly, rozkoše a strachu.

(Maurois André)
Nejskutečnější, nejživelnějí lásky jsou vždy ty nejneočekávanější.

(Maurois André)
Není opravdové lásky v srdci toho, kdo není schopen obětovat svůj život k záchraně toho, koho miluje.

(Maurois André)
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve, než byl o to požádán.

(Maurois André)
Manželství samo o sobě není ani tak dobré, ani špatné. Jeho zdar či nezdar je jedině v nás.

(Maurois André)
Co jsi pro ženu udělal, na to může zapomenout, ale nikdy nezapomene na to, co jsi pro ni neudělal.

(Maurois André)
Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.

(Maurois André)
Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.

(Maurois André)
Krása je znak relativní. Je v oku toho, kdo ji vnímá.

(Maurois André)
Nikdy nemůžeme milovat ty, jímž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského, co tíží mysl a srdce.

(Maurois André)
Povinností přítele je uhádnout starost druhého a vyjít mu vstříc dříve,než byl o to požádán.

(Maurois André)
Pokud jde o muže, jejich lačnost chvalozpěvu nezná mezí. Ženy ošklivé a bez půvabu staly se milovanými po celý život, protože patřičně chválily.

(Maurois André)
Genialitu kdosi definoval jako schopnost udělat z mála mnoho. Tato charakteristika se hodí i na lásku.

(Maurois André)
Kolísání kolem pevného bodu je život. Štěstí je jistota, že tento pevný bod existuje.

(Maurois André)
Jsem raději zrazen falešným přítelem, než bych zklamal přítele pravého.

Stránky: [1]