Citáty, Motta, Přísloví, Výroky, Myšlenky

v

Levý sloupek - navigace

Citáty autora

Nalezeno 11 záznamů. Zobrazuji 1-11.

(Bach Richard)
Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhej, pak máš, myslím, problém!

(Bach Richard)
Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.

(Bach Richard)
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená demonstrovat, že to to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jste zároveň žáci, praktikanti a učitelé.

(Bach Richard)
K tomu, abys žil svobodně a šťastně, musíš obětovat nudu. Není to vždy snadná oběť.

(Bach Richard)
Nikdy Ti není dáno přání, aniž by Ti současně nebyla dána síla jej splnit.
Možná však pro to budeš muset těžce pracovat.

(Bach Richard)
Neexistuje něco jako nespravedlnost; vím, že žijeme naše životy, abychom se učili a bavili. Přitahujeme si k sobě problémy, abychom si na nich zkoušeli své síly... Kdybych neměl tyto problémy, měl bych jiné, které by představovaly stejnou výzvu.

(Bach Richard)
Uvědom si, odkud jsi přišel, kam jdeš a především, proč jsi vytvořil ten zmatek, do kterého ses dostal.

(Bach Richard)
Toto je test na zjištění, zda je tvé poslání na zemi u konce : Jsi-li naživu, pak není!

(Bach Richard)
Ctnostná žena má v srdci o jedno vlákénko více nebo méně než jiné: buď je hloupá, nebo vznešená.

(Bach Richard)
Obhajuj hranice svých možností a opravdu se jimi stanou.

(Bach Richard)
Neexistuje takový problém, který by pro tebe ve svých rukou neměl dar.
Vyhledáváš problémy, neboť potřebuješ jejich dary.

Stránky: [1]