Citáty, Motta, Přísloví, Výroky, Myšlenky

v

Levý sloupek - navigace

Citáty autora

Nalezeno 17 záznamů. Zobrazuji 1-17.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Štěstí nespočívá v tom, že můžeš udělat to, co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Pravá láska je nekonečná a když je takovou láskou, není urážka, kterou by neodpustila.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Milovat znamená žít životem toho, koho milujeme.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Říkat, že můžeme milovat jednu osobu celý život, je stejné, jako říkat, že jedna svíčka vydrží hořet, dokud žijeme.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Láska začíná tím, že se člověk cítí osamělý a končí tím, že touží být osamělý.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Každý žil tolik, kolik miloval.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Je těžké milovat ženu a současně dělat něco rozumného.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Přestaň hovořit, jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat Ty nebo ten, s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo - zlaté.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Cílem války je vraždění, zbraní války je vyzvědačství, zrada a povzbuzování k ní, přivádění obyvatel na mizinu, drancování nebo kradení ve prospěch armády, podvod a lež, nazývané válečnou lstí. Mravem vojenského stavu je nedostatek svobody, to znamená kázeň, zahálka, nevzdělanost, krutost, nemravnost, opilství. A přes to všechno je to nejvyšší stav a všichni ho mají v úctě.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Všechno pochopit, znamená všechno odpustit.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Nač je lidem rozum, když je na ně možno působit násilím?

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Žena rodíc a kojíc ví jasně, že její dílo je mnohem vážnější než zaměstnání mužovo, kterýžto zasedá třeba v zemském shromáždění, na soudě nebo v senátě.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Provaz je dobrý, když je dlouhý, a řeč, když je krátká.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Lidé se dělí na dva druhy: jedni nejdříve myslí a potom jednají; druzí nejdříve hovoří a jednají a potom myslí.

(Tolstoj Lev Nikolajevič)
Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe.

Stránky: [1]