Citáty, Motta, Přísloví, Výroky, Myšlenky

v

Levý sloupek - navigace

Citáty » o Smrti, Strachu, Odvaze

Nalezeno 65 záznamů. Zobrazuji 41-60.

(Blake William)
Žádný pták se nevznese příliš vysoko, vznáší-li se na vlastních křídlech.

(Camus Albert)
„Žít a umřít před zrcadlem", řekl Baudelaire. Nevěnuje se však dostatečná pozornost onomu „a umřít“.Žít, na to jsou všichni připraveni. Ale stát se pánem své smrti, to není jen tak.

(Bonaparte Napoleon )
Odvaha pochází z myšlenky. Statečnost je často pouze netrpělivostí v nebezpečí.

(Voltaire)
Lidé propadlí pověrám jsou ve společnosti tím, čím v armádě zbabělci: propadají panické hrůze a šíří ji kolem sebe.

(Hemingway Ernest)
Nikdy se neptej komu zvoní hrana, zvoní tobě.

(Faulkner William )
Někteří se stanou odvážnými až tehdy, když už nemají jiné východisko.

(Tacitus Publius Cornelius)
Statečně umřít je lepší než si život zachránit.

(Rochefoucauld Francois Duc de la)
Znát strach v celé jeho velikosti a hrůze není dopřáno zbabělcům.

(Leonardo da Vinci)
Nejrychleji se rodí strach.

(Shakespeare William)
Doufám v žití, ale jsem připraven umřít.

(Moliére)
Téměř všichni lidé umírají na svoje léky, nikoli na svoje choroby.

(Tacitus Publius Cornelius)
Čestná smrt je lepší než život v hanbě.

(Aischylos)
Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.

(Seneca Lucius Annaeus)
Co je smrt? Konec nebo přechod?

(Lao-c´ (Starý mistr))
Když se lid neděsí hrozného, dochází k nejhoršímu.

(Stalin Josif Vissarionovič)
Smrt jednoho je tragédie, smrt tisíců je statistika.

(Schopenhauer Arthur)
Člověk balamucen nadějemi tancuje do náruče smrti.

(Aischylos)
Lidé nenávidí smrt neprávem, je to ta nejjistější obrana proti nemocem a svízelům.

(Allen Woody )
Není pravda, že bych se bál smrti - jen nechci být u toho, až se to stane.

(Stoweová Elizabeth Harriet Beecher)
Nad hroby roníme ty nejtrpšší slzy, pro nevyřčená slova a nevykonané činy

Stránky: 1 2 [3] 4