Citáty, Motta, Přísloví, Výroky, Myšlenky

v

Levý sloupek - navigace

Citáty » o Životě, Člověku, Lidech

Nalezeno 172 záznamů. Zobrazuji 101-120.

(Sofoklés)
Osud drtí, osud povznáší, jak nešťastného, tak i šťastného, a co má přijít, nikdo netuší.

(Wilde Oscar)
Život je choroba smrtelná a velmi nakažlivá.

(Cicero Marcus Tullius)
Každý má být spokojen s dobou, která je mu dána k životu. Krátký čas života je dost dlouhý na to, abys žil dobře a čestně.

(Sókratés)
...v každém člověku je slunce, jenom je nechat plát...
(poté co vypil pohár s jedem)

(Euripidés)
Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem!

(Aurelius Marcus Antonius)
Často jsem se ptal sám sebe, jak jde dohromady, že každý má raději sebe než ostatní lidi, ale přesto svým názorům přikládá menší hodnotu než názorům druhých.

(Rousseau Jean Jacques)
Člověk se rodí svobodný, ale všude je v okovech.

(Bach Richard)
Uvědom si, odkud jsi přišel, kam jdeš a především, proč jsi vytvořil ten zmatek, do kterého ses dostal.

(Bach Richard)
Toto je test na zjištění, zda je tvé poslání na zemi u konce : Jsi-li naživu, pak není!

(Lao-c´ (Starý mistr))
Jisté je jen jedno, že totiž nic není jisté.

(Moliére)
Člověk je omyl přírody..

(Shakespeare William)
Víme co jsme, ale nevíme, co můžeme být.

(Bono)
Život, kterej si neklade otázky, nestojí za to, abys ho někomu záviděl.

(Hašek Jaroslav)
V životě lidském jsou chvíle, kdy i vůl pláče.

(Terezie z Avily)
Život znamená žít takovým způsobem, aby se člověk nebál ani smrti, ani ničeho jiného.

(Fulghum Robert)
Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt.

(Wilde Oscar)
Vlastní chyby nazýváme zkušenostmi.

(Procházková Markéta)
Tak dlouho se budeme vzdalovat, ale vzpomínka na naše životy nám zůstane.

(Stevenson Robert Louis )
Úspěšný člověk je takový, který dobře žil, často se smál a hodně miloval. Který získal úctu chytrých lidí a lásku dětí. Který vyplnil své místo a splnil svůj úkol. Který opouští svět lepší, než jej našel, ať už o zušlechtěný mák, dokonalou báseň, nebo o zachráněnou duši. Který nikdy netrpěl nedostatkem uznání pro krásu země nebo neochotou ho vyjádřit. Který v druhých hledal to nejlepší a sám dal to nejlepší, co měl.

(Marden Orison Swett )
Slabí lidé čekají na příznivou příležitost, silní si jí vytvářejí.

Stránky: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9